Meny

Fylkestingsgruppa 2019-2023


I Hovudutvalet for Kultur, Idrett og Integrering sit Hilde Horpen og Gunn Åmdal Mongstad

 

 

næring.jpg
                                
I Hovudutvalet for Næring, Naturresstursar og Innovasjon sit Sigrid Brattabø Handegard og Aleksander Øren Heen 
opplæring.jpg

I Hovudutvalet for Opplæring og Kompetanse sit Sigurd Reksnes og Alexander Fosse Andersen 
samferdsle.jpg

I Hovudutvalet for Samferdsel og Mobilitet sit Jenny Følling og Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim

 


I Kontrollutvalet sit Lars Fjeldstad

 


Og til slutt, fylkesordføraren vår. Han heiter Jon Askeland!