Meny
Bli medlem

Antibiotika

Publisert : 28.06.2017 #Helse og omsorg

Bakterier som er resistente mot antibiotika er av FN og Verdens helseorganisasjon (WHO) anerkjent som en av de største globale helsetruslene.

Senterpartiet vil styrke innsatsen mot antibiotikaresistens. Problemet må løses med en samlet, sektorovergripende, nasjonal innsats. Det er viktig å stanse overforbruket av antibiotika i helsesektoren og dessuten redusere bruken av antibiotika i mat og dyr mest mulig. Målsettingen om reduksjon i antibiotikabruk med 30 % innen 2020, må nås.

Vi vil blant annet:

– Gi full kompensasjon til besetninger med påvist MRSA.
– Få bedre og raskere diagnostiske metoder for å redusere unødvendig antibiotikabruk.
– Gjennomføre en konsekvensutredning om spredning av antibiotikaresistens ved grenseoverskridende virksomhet når det gjelder mat og levende dyr (f.eks. handel med matvarer)

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer