Meny

Antibiotika

Publisert : 01.07.2021 #Helse og omsorg

Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert antibiotikaresistens som et globalt helseproblem. Norge og Norden har lav forekomst, men utbredelsen av antibiotikaresistente bakterier er økende også i Norge. Det er bruk og feilbruk av antibiotika som er den viktigste drivkraften bak utviklingen. Senterpartiet vil styrke nasjonal og internasjonal innsats mot antibiotikaresistens.

Norge har en unik plante- og dyrehelse med lite bruk av antibiotika og plantevernmidler som danner grunnlaget for produksjon av trygg, ren mat. Det er viktig at det tas nødvendige forhåndsregler for å sikre lavt smittepress og minimal bruk av antibiotika også i fremtiden.
 

Senterpartiet vil:

– Stille krav til sykehus om å ha faglig oppdaterte planer og tiltak for å redusere unødvendig bruk av bredspektrede antibiotika.

– Gjennomføre en konsekvensutredning om spredning av antibiotikaresistens ved grenseoverskridende virksomhet når det gjelder mat og levende dyr.

– Styrke forsknings- og utredningsarbeid for å stoppe spredningen av antibiotikaresistente bakterier.

– Innføre egen reseptklasse med strengere regulering for antibiotika, etter mønster av ordningen med egen reseptklasse for vanedannende medisiner.

– Gi full kompensasjon til eiere av besetninger med påvist MRSA.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer