Meny
Bli medlem

Landbruk

Publisert : 28.06.2017 #Næring

Senterpartiet mener norsk landbruk først og fremst skal være Norges bidrag til en global matvaresikkerhet.

Senterpartiet vil føre en landbrukspolitikk som gir trygg og sikker mat, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og ei bærekraftig næring. For å sikre dette vil Senterpartiet øke lønnsomheten i bruk av jordbruksarealene gjennom et sterkt importvern, årlige forhandlinger mellom staten og faglagene i jordbruket, samt sikre gårdbrukerne en sterk markedsmakt gjennom omsetning av varene i samvirke.

Det må legges til rette for at landbrukets næringsvirksomhet blir enda viktigere framover for å opprettholde lokal sysselsetting og bosetting. En variert bruksstruktur gir best muligheter til å produsere maten på en bærekraftig og klimavennlig måte.

Vi vil blant annet:

– At framtidige WTO-avtaler og andre handelsavtaler må ivareta retten til egen matproduksjon.
– Ha en 10-årig investeringspakke og heve avskrivningssatsen på både driftsbygninger og husdyrbygninger. Investeringspakka må bidra til å sikre en fortsatt variert bruksstruktur.
– Ha et sterkt og velfungerende importvern som sikrer volum, volumvekst og prisuttak i norsk jordbruksproduksjon.

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer