Meny

Norsk matproduksjon

Publisert : 22.06.2021 #Næring

Norsk matproduksjon må styrkes slik at vi kan produsere mer mat i Norge til vår egen befolkning og opprettholde kulturlandskap og arbeidsplasser over hele landet. 

I Norge produserer vi trygg, ren mat, som er viktig for den norske verdiproduksjonen. Nasjonal matproduksjon er i tillegg en viktig del av samfunnets totalberedskap. Råvarene, nordisk klima og topografi og store sesongvariasjoner er utgangspunktet for den norske matkulturen og produksjonen av trygg mat. Senterpartiet har et fokus på matsikkerhet, og vil fortsatt ha forbud mot forebyggende bruk av antibiotika.

For å sikre vilkårene for norsk matproduksjon er det også viktig å styrke importvernet. Importvernet sikrer norsk produksjon av matvarer vi har gode forutsetninger å produsere selv, som melk, kjøtt og potet. Senterpartiet vil satse på de norske mattradisjonene og det store mangfoldet av virksomheter som videreforedler råvarene. Slik vil vi stryke og videreutvikle Matlandet Norge.

Vi i Senterpartiet brenner for norsk mat og mener det skal være mulig å leve av å produsere mat i hele Norge. Les mer om vår plan for å styrke norsk matproduksjon, matløftet 2025, her.

Senterpartiet vil:

– Arbeide for at framtidige WTO-avtaler og andre handelsavtaler må ivareta retten til egen matproduksjon.
– Norske gras- og beiteressurser må utnyttes, og norsk kjøttproduksjon fra storfe og småfe er et viktig globalt bidrag til en klimavennlig matproduksjon
– Opprettholde forbudet mot forebyggende bruk av antibiotika og vekstfremmende midler i dyrefôr
– Øke norsk kornproduksjon og bedre kornøkonomien.
– Arbeide for at andelen norskprodusert mat økes i offentlig virksomhet
– Styrke norsk matproduksjon basert på eget ressursgrunnlag slik at selvforsyningsgraden, korrigert for importere fôrråvarer, kan økes
– Satse mer på planteproduksjon av grønnsaker, frukt og bær for å styrke norsk selvforsyning
– Styrke importvernet for å utvikle norsk jordbruksproduksjon. Norge må søke samarbeid med andre land for å øke handlingsrommet i inngåtte handelsavtaler