Meny

Nav

Publisert : 22.06.2021 #Arbeids- og sosial

Nav er til for å hjelpe folk, ikke gjøre folks liv vanskeligere. Da må det også være lett å komme i kontakt med de ansatte og få hjelp til det man trenger.

NAV kan ikke være kun en stengt dør, det må være levende mennesker med lokalkunnskap og engasjement for å hjelpe.

Senterpartiet vil derfor flytte mer myndighet og flere ressurser til lokale NAV-kontor. Alle vedtak om midlertidige ytelser og eventuelle forlengelser av disse skal gjøres av NAV lokalt. NAV-kontor i skal ha åpningstider som gjør de tilgjengelige for innbyggerne. Dette innebærer at NAV sine publikumsmottak skal utvides. Overgang til digitale kontaktflater er positiv for en del grupper, men digitaliseringen av NAV må ikke føre til at de mest utsatte gruppene av sosialhjelpsmottakere ikke får den hjelpen de har krav på.

Relaterte personer

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant (Buskerud)
• Medlem i Arbeids- og sosialkomiteen )

Rådgiver: Benedicte Fjeldberg
401 94 701 [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer