Meny

Pensjon

Publisert : 22.06.2021

Senterpartiet vil ha pensjon fra første krone.

Velferdsytelsene må være utformet på en slik måte at de bygger opp under arbeidslinja. Vi støtter målene i pensjonsreformen, som stimulerer til arbeid og samtidig gir valgfrihet når det gjelder tidspunkt for å gå av med pensjon. Derfor vil Senterpartiet blant annet endre samordningsloven.

Senterpartiet vil:
– Pensjon fra første krone.
– Endre samordningsloven slik at offentlig tjenestepensjon ikke reduseres ved arbeid utover pensjonsalder.
– Gjeninnføre praksisen med at trygdeoppgjørene legges frem som egen sak for Stortinget og gi organisasjonene forhandlingsretten tilbake.
– Endre reguleringsprinsippene for løpende pensjoner fra lønnsutvikling til gjennomsnitt av lønns- og prisutvikling.
– Opprettholde systemet med enkepensjon/etterlattepensjon.
– Sette av en egen pott til bedring av minstepensjonene i det årlige trygdeoppgjøret.

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og finansminister Telefon: 22 24 41 01 Les mer