Meny
Bli medlem

Pensjon

Publisert : 28.06.2017

Senterpartiet har deltatt i et bredt pensjonsforlik i Stortinget for å sikre at folketrygden også i framtida skal gi en grunntrygghet for eldre og uføre.

Senterpartiet støtter målene i pensjonsreformen, som stimulerer til arbeid og samtidig gir frihet til å velge tidspunkt for når man vil gå av med pensjon.

Vi støtter opp om trepartssamarbeidet, avtalen om inkluderende arbeidsliv og reformer som gjør det lettere å kombinere arbeid med pensjon og andre velferdsytelser.

Vi vil blant annet:

– Fullføre pensjonsreformen i offentlig sektor i samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet.
– Sørge for et mer fleksibelt NAV-regelverk og bedre samhandling mellom NAV, kommuner og fylkeskommuner for å hindre at brukere faller mellom flere stoler.

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant Telefon: 23 31 33 93 Les mer