Meny

Gjenvinning

Publisert : 22.06.2021 #Energi og miljø

Målet vårt må være å utnytte planetens ressurser på best mulig måte for å sørge for bærekraft og verdiskaping på lang sikt. Dette innebærer produksjon av varer med lang levetid og med minst mulig bruk av ikkefornybare ressurser, og dessuten reparasjon, gjenbruk, gjenvinning og dermed kraftig reduksjon av avfall.

Senterpartiet vil: 
– Satse særlig på sirkulærøkonomi og ha ambisiøse målsettinger for reparasjon, gjenbruk og gjenvinning på alle områder.
– Utrede nye insentivordninger for reparasjon, gjenbruk og gjenvinning, herunder redusert mva-sats og etablerertilskudd.
– Kystflåten skal kunne returnere all søppel de får i trål/not gratis på land.

Relaterte personer

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Rådgiver (som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto, [email protected], tlf.: 920 22 225

Rådgiver (utdannings- og forskningssaker): Vanja Stenslie Krakk, [email protected], tlf.: 909 86 435
Telefon: 23 31 33 98 Les mer