Meny
Bli medlem

Gjenvinning

Publisert : 28.06.2017 #Energi og miljø

De siste 20 åra har mengden avfall fra husholdningene økt med 90 prosent, mens den økonomiske veksten har vært på 60 prosent.

Senterpartiet vil legge til rette for økt kildesortering, reduksjon i avfallsmengden, øke gjenvinningsgraden og utnytte energien i avfallet. Videre må vi stimulere til å opprette flere gjenvinningsbedrifter og forbrenningsanlegg som sørger for en forsvarlig sluttbehandling av restavfall gjennom energigjenvinning i anlegg med strenge krav til utslipp.

Relaterte personer

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Rådgiver (som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto, [email protected], tlf.: 920 22 225

Rådgiver (utdannings- og forskningssaker): Vanja Stenslie Krakk, [email protected], tlf.: 909 86 435
Telefon: 23 31 33 98 Les mer