Meny
Bli medlem

Matkasting

Publisert : 28.06.2017 #Næring

Kasting av mat er sløsing med en dyrbar ressurs.

 Senterpartiet vil motvirke matsvinnet og går inn for en lov mot matkasting av den typen Frankrike har. De estetiske kravene til mat må forenkles, og datomerkingssystemet må endres slik at forbrukerne får et mer realistisk forhold til matens holdbarhet. Vi fremmet forslag i Stortinget i 2015 om å halvere matkasting innen 2026, men fikk dessverre ikke flertall. Derfor kommer vi til å fortsette å kjempe mot matsvinn!

Vi vil blant annet:

– Ha en særlig norsk satsing på kretsløpsøkonomi og ha ambisiøse målsettinger for gjenvinning og gjenbruk. Avfall til deponi skal reduseres til maksimalt 10 % innen 2030 og matsvinnet reduseres til et minimum.

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer