Meny
Bli medlem

Barnetrygd

Publisert : 11.07.2017 #Familie og kultur

Senterpartiet ønsker å beholde barnetrygden som en god og universell ordning. 

Vi ønsker å øke satsene på barnetrygden. Dette vil utjamne forskjellene i levekostnader mellom barnefamilier og andre i samfunnet. En god barnetrygd er også et viktig tiltak for fattigdomsbekjempelse. Den har likevel blitt svekket gjennom mange år, som følge av manglende justering mot pris og lønnsvekst. 

Vi vil blant annet: 

– At barnetrygden beholdes som en universell ordning uten behovsprøving eller beskatning.
– Øke engangsstønaden ved fødsel til 100 000 kr.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer