Meny

Barnetrygd

Publisert : 16.06.2021 #Familie og kultur

Senterpartiet ønsker å beholde barnetrygden som en god og universell ordning. 

Barnetrygden er et effektivt tiltak for sosial utjamning. Den har likevel blitt svekket gjennom mange år. Senterpartiet vil beholde barnetrygden som en god og universell ordning, samt prisjustere den.

Senterpartiet vil:

– Øke barnetrygden og beholde denne støtten til barnefamiliene som en universell ordning uten behovsprøving eller beskatning.

– At barnetrygd skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp.

– Øke engangsstønaden ved fødsel til 100 000 kr.

– Gi foreldre selvstendig uttaksrett til foreldrepenger.

– Fjerne aktivitetskravet ved uttak av fellesperiode for foreldrepenger.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer