Meny
Bli medlem

Familie

Publisert : 11.07.2017 #Familie og kultur

Senterpartiet ser på familien som den grunnleggende sosiale enheten i samfunnet.

Senterpartiets vil styrke familiepolitikken, og gi foreldre tid og rom til å være foreldre. Vår barne- og familiepolitikk skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller, skape god livskvalitet og gi alle barn rett til en trygg og god oppvekst. Senterpartiet mener det er en viktig verdi at familiene kan velge ulike måter å organisere familielivet sitt på. Omsorg for og oppdragelse av barn er foreldrenes ansvar. I tilfeller der foreldrene ikke kan ha dette ansvaret skal samfunnet sikre barna god, stabil og forutsigbar omsorg.
Senterpartiet vil styrke og utvide ordningen med hjemmeassistent for praktisk hjelp i hjemmet for familier med stor omsorgsbyrd eller som midlertidig er i en vanskelig situasjon.

Vi vil blant annet:

– Øke barnetrygden for å styrke barnefamilienes økonomi, samt motarbeide forslag om å skattlegge disse målrettede ordningene.
– Øke engangsstønaden ved fødsel til 100 000 kr.