Meny

Kontantstøtte

Publisert : 22.06.2021 #Familie og kultur

Småbarnsforeldre bør ha valgfrihet til å bestemme om de ønsker å være hjemme med sine små barn. 


Senterpartiet vil: 

– Videreføre den målrettede kontantstøtteordningen for barn mellom ett og to år, og målrette den mot de minste barna.