Meny
Bli medlem

Kontantstøtte

Publisert : 11.07.2017 #Familie og kultur

Senterpartiet ønsker å videreføre den målrettede kontantstøtteordningen, begrenset til barnet fyller to år.

Småbarnsforeldre bør ha valgfrihet til å bestemme om de ønsker å være hjemme med sine små barn.
Senterpartiet vil videreføre den målrettede kontantstøtteordningen for barn mellom ett og to år. Det betyr differensierte satser der mest støtte går til foreldre med barn i aldersgruppen 12–18 måneder.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer