Meny

Bil

Bilpolitikken må tilpasses det landet vi lever i. Norge er kaldt og mørkt store deler av året. De fleste i Norge er helt avhengige av bil for å få hverdagen sin til å gå i hop. Da må vi ha en politikk som tar høyde for dette

Samtidig som vi skal nå klimamålene våre kommer det meste av trafikken også i framtida til å gå på veinettet. Vi i Senterpartiet har derfor en målsetting om at flest mulig biler skal ha null eller lave utslipp og vil bidra til at alle nye personbiler som selges i 2025 skal være elektrisk, gå på biogass eller benytte hydrogen.

Samtidig kan vi ikke stille krav som ikke er tilpasset vår virkelighet.  Alle kan ikke ta trikk, t-bane eller buss til jobb. Alle kan ikke kjøpe seg ny bil, noen må bruke den eldre bilen de har. 

Vi kan føre effektiv klimapolitikk uten øke de sosiale og geografiske forskjellene i Norge. Ett tiltak som vil ha stor effekt, er å senke avgiften på biodrivstoff. Vi var derfor sterkt imot at Høyre og FrP innførte veibruksavgift for all biodrivstoff. Beregninger presentert fra transportnæringa og drivstoffselskapene viste at effekten av denne avgiftsøkningen sannsynligvis vil være 700 000 tonn CO2 i økte klimagassutslipp fra transportsektoren. VI i Senterpartiet vil i steden satse på biodrivstoff som både kan bidra til å redusere utslipp og skape nye norske arbeidsplasser. 

Senterpartiet vil: 

– Bidra til at alle nye personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler (el, hydrogen og biogass).

– Arbeide for at alle nye tyngre varebiler, 75 % av nye langdistansebusser og 50 % av nye lastebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2030.

– Stimulere til en mer klima- og miljøvennlig transportsektor totalt sett uten å ensidig fokusere på elektrisitet av hensyn til sikkerhet. Å legge om hele transportsektoren til å bli strømavhengig vil gjøre landet mer sårbart for strømbrudd.
– Ha en nasjonal plan for ladestasjoner og fyllestasjoner for hydrogen og biogass.

– Endre elbilfordelene slik at staten kun gir mva-fritak for kostnader opp til 600 000 per nyinnkjøpt elbil. Over dette beløpet betales full mva. Bruksfordelene reduseres gradvis.

– Bygge ut 10 000 hurtigladere i hele landet innen 2030.

– Legge til rette for ordninger med bildeling i byene.