Meny
Bli medlem

EU og EØS

Publisert : 11.07.2017 #EU og EØS#Utenriks og forsvar

Senterpartiet er opptatt av at Norge skal ha muligheten til å ivareta egne interesser og å finne løsninger som passer innbyggerne våre. Senterpartiet er derfor garantisten mot norsk EU-medlemskap.

Senterpartiet vil:
­– Være garantist mot norsk EU-medlemskap og gå mot alle forsøk på å fremme en norsk søknad om EU-medlemskap.
– Erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU. Det norske folket skal selv påvirke avgjørelsen om Norge skal være medlem i EØS, og vi har et framtidig mål om en folkeavstemning om Norges EØS-medlemskap.
– Bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen aktivt slik at Norge reserverer seg mot direktiver og forordninger som truer grunnleggende norske interesser eller hensynet til folks trygghet for arbeid, helse, miljø og sikkerhet.
– Avvise regelverk som ikke er EØS-relevant. 
– Arbeide for tettere samarbeid med Storbritannia i EU- og EØS-spørsmål. Norge må åpne for britisk medlemskap i EFTA.

Senterpartiet mener at Norge må gå imot avståelse av suverenitet til EU gjennom EØS-avtalen. Samtidig er medlemskap i EU enda mer vidtrekkende enn EØS, blant annet når det gjelder

landbruks-, fiskeri-, finans-, utenriks- og forsvarspolitikk. Medlemskap i EU vil virke negativt på alle disse politikkområdene.

Senterpartiet vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU for å sikre våre interesser. Vi vil ta Norge ut av Schengen-samarbeidet og gjeninnføre nasjonal grensekontroll. Så lenge Norge er en del av EØS vil Senterpartiet arbeide for en aktiv bruk av reservasjonsretten og utnytte de mulighetene avtalen gir for å ivareta norske interesser. 

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant Telefon: 23 31 33 93 Les mer