Meny
Norske arbeidsplasser

Norske arbeidsplasser

Publisert : 15.03.2021

Vi vil bruke de unike naturressursene våre til å skape norske arbeidsplasser og verdier. Staten må drive en aktiv politikk for å sikre arbeidsplasser knyttet til verdiene i jorda, skogen og havet vårt i hele Norge. Strømprisen må holdes lav og den rene norske vannkrafta må brukes til å videreutvikle en grønn norsk foregangsindustri.

Det vil gi optimisme, verdiskapning og norske arbeidsplasser

Norge har bygd mye av sin verdiskaping og utvikling på klok forvaltning av rike naturressurser til alle tider. Under Høyre og FrP sitt styre har industrien på fastlandet blitt nedprioritert og ønsket om å tjene raske penger på norsk krafteksport har trumfet industriens behov.

Senterpartiet sier derfor klart nei til flere utenlandskabler for eksport av strøm og sier nei til EUs overnasjonale energibyrå ACER. Vi mener Norge må satse på vår egen framoverlente industri og skape norske arbeidsplasser basert på norske ressurser i hele landet.

Derfor er Senterpartiet tilhenger av et sterkt norsk eierskap, både i private og offentlige selskaper. Norge trenger en næringspolitikk som legger til rette for et livskraftig næringsliv og arbeidsplasser i hele landet. Norge må bruke skogen, vannkraften og de unike mulighetene naturen har gitt oss til å gå foran i det grønne skiftet. Slik kan vi skape både arbeidsplasser, norsk verdiskaping og en bedre framtid for alle. 

Mennesket er ikke en tilskuer til naturen eller et fremmedelement som må reguleres bort. Vår evne til å ta naturen i bruk for å skape bedre samfunn og utvikling er forutsetningen for de liv de fleste av oss lever i dag. Men vår evne og makt til å påvirke naturen gir oss også et spesielt ansvar for å ivareta den og levere den over i bedre stand til fremtidige generasjoner. Vekst er ikke alltid å bruke mer, men å forvalte bedre.

Interessert i å lære mer om temaer knyttet til norsk verdiskapning, se her: 

Ta hele Norge i bruk Norsk suverenitet Industri Vannkraft