Meny
Bli medlem

Fattigdom

Senterpartiet vil bygge et forebyggingssamfunn, framfor et reparasjonssamfunn. Rettferdig fordeling og et godt velferdstilbud hindrer sosial marginalisering.

Rettferdig fordeling og et godt velferdstilbud hindrer sosial marginalisering. Målet er å sette enkeltindividet i stand til selv å styre sitt liv og finne veier ut av vanskelige livssituasjoner. Fri rettshjelp er viktig både som rettssikkerhetsgaranti og som et ledd i fattigdomsbekjempelsen. Behovet for rettshjelp er stort, særlig for vanskeligstilte grupper i samfunnet. Fri rettshjelp til flere vil føre til større rettslig likhet mellom ulike sosiale grupper. Det vil også sikre at man i større grad fanger opp de som har rettshjelpsbehov også utenfor de største byene.

Bistand er fortsatt viktig for mange land, og uten fortsatt høy bistand vil verden ikke lykkes med å nå bærekraftsmålene. Norge bør, som et rikt land, fortsatt gå foran i kampen mot fattigdom. Økonomiske forskjeller på verdensbasis kan skape sikkerhetspolitiske utfordringer. Senterpartiet støtter en politikk som bidrar til utjevning både mellom land og i land. Senterpartiet mener at Norge fortsatt skal ha en ambisiøs politikk for utviklings- og nødhjelp.

Vi vil blant annet:
– Gi et særskilt skattefradrag til lavlønte som er i arbeid.
– Utvide fri rettshjelp-ordningen til å gjelde flere saksområder og til å ha en dynamisk inntektsgrense.