Meny

Bank og finanspolitikk

Publisert : 02.07.2021 #Finans

Senterpartiet vil sikre langsiktig økonomisk stabilitet og bruke statens finansielle styrke til å drive aktiv motkonjunkturpolitikk. I gode tider er det viktig at staten begrenser pengebruken, for å ha handlingsrom til å stimulere økonomien i krevende tider.

Norge har, med sine solide banker og en mangfoldig bank- og finanssektor, et godt samfunnsøkonomisk utgangspunkt. Senterpartiet legger vekt på å føre en politikk som gir rom for en desentralisert banksektor med sterk vekt på sparebanker. Reguleringen av banker må i større grad tilpasses bankenes ulike størrelser og risikobilde.

Senterpartiet vil: 

– Legge vekt på at reguleringen av norsk banksektor ikke påfører mindre banker unødige regulatoriske krav. Det er viktig å sikre likeverdige konkurransevilkår mellom små og store banker, og mellom norske og utenlandske banker.

Motkonjunkturpolitikk

Konjunkturpolitikk er offentlige tiltak for å regulere økonomiske konjunkturer, altså svigninger i den økonomiske aktiviteten. Begrepet er også kjent som motkonjunkturpolitikk, ettersom politikken tar sikte på å motvirke negative effekter av lavere økjonomisk aktivitet. Essensen er at det offentlige ved hjelp av økte utgifter må satse seg ut av kriser, ikke spare seg gjennom dem.

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og finansminister Telefon: 22 24 41 01 Les mer