Meny
Bli medlem

Finanspolitikk

Publisert : 11.07.2017 #Finans

Senterpartiets fremste mål i den økonomiske politikken er varig balanse i økonomien. 

Både i Norge og internasjonalt har økonomiske kriser en tendens til å begynne i finanssektoren. Som hovedregel skyldes dette at spesielt bankene har for lav soliditet og/eller for dårlig likviditet. Derfor er regulering av finansmarkeder en avgjørende del av den økonomiske politikken. 

Finanskrisen er resultatet etter tiår med en uansvarlig økonomisk politikk. Den viser betydningen av klare regler og reguleringer i markedet nasjonalt og internasjonalt, og betydningen av at myndighetene fører kontroll og tilsyn med at regelverket etterleves. Det må utvikles et sterkere og mer forpliktende internasjonalt samarbeid om regelverk og tilsyn i framtida.

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant Telefon: 23 31 33 93 Les mer