Meny

Oljefondet - Statens pensjonsfond Utland (SPU)

Publisert : 22.06.2021 #Finans

Senterpartiet vil forvalte denne felles rikdommen til beste for dem som lever i dag og for kommende generasjoner.

Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) forvalter en sentral del av vår felles nasjonale formue og skal forvaltes i et langsiktig perspektiv. Det må skje på en måte som sikrer høyest mulig avkastning over tid, og innenfor en akseptabel risiko.

Statens pensjonsfond utland skal i sin forvaltning, sine investeringer og sin eierskapsutøvelse styrke sitt arbeid med etikk. Fondet skal fremme en utvikling i de virksomheter de er investert i som bidrar til å bedre arbeidsmiljø og sosiale rettigheter, og redusere negative helse- og miljøpåvirkninger.

Senterpartiet mener vi framover må tenke nasjonalt om forvaltningen av en stor og voksende finansformue. Det å flytte en større del av forvaltningen hjem til Norge vil bidra til å utvikle viktige arbeidsplasser og miljøer i Norge. På samme vis som vi har tenkt langsiktig rundt forvaltningen av våre naturressurser, bør vi gjøre det samme med forvaltningen av vår kapitalformue.

Senterpartiet vil blant annet:

  • At en størst mulig andel av fondets investeringsaktiviteter skal styres fra Norge
  • Stramme inn regelverket for investeringer i selskaper tilknyttet kull, med sikte på en sluttdato for når fondet skal være ute av selskaper med betydelig kullvirksomhet innen 2025.
  • Øke rammene for de miljørelaterte mandatet til Oljefondet

Hva er Oljefondet og Folketrygdfondet

«Oljefondet», som egentlig heter Statens pensjonsfond utland, investerer i hele verden. Oljefondet er nå et av verdens største fond, og eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Folketrygdfondet investerer i verdipapirer som aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Folketrygdfondet har en verdi på ca. 300 milliarder mens «oljefondet» har en verdi på over 11 500 milliarder kroner (11 500 000 000 000) i juli 2021!

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og finansminister Telefon: 22 24 41 01 Les mer