Meny
Bli medlem

Gang- og sykkelvei

Publisert : 11.07.2017 #Transport og kommunikasjon

Senterpartiet vil øke satsingen på gang- og sykkelveier. Det gir bedre folkehelse, færre biler og bedre klima.

 I distriktene vil gang- og sykkelveier sikre valgfrihet på steder der bilen i dag er det mest praktiske framkomstmiddelet. I byene vil det å legge til rette for flere syklende få ned antall biler og dermed redusere luftforurensning, støy og køer. En svært positiv sideeffekt av dette er bedre folkehelse.

Vi vil blant annet:

– Øke satsingen på gang- og sykkelveg både i byer, tettsteder og langs skolevei.
– Legge bedre til rette for transportsyklistene ved å bygge flere sykkelfelt/egne traseer, slik at flere kan bruke sykkel til rask transport over lengre strekninger. 
– Bygge ut sykkelhotell/sykkelparkering ved kollektivknutepunkt