Meny

Gang- og sykkelvei

Publisert : 22.06.2021 #Transport og kommunikasjon

Senterpartiet vil øke satsingen på gang- og sykkelveier. Det gir bedre folkehelse, færre biler og bedre klima.

For at folk i alle aldre skal kunne ferdes trygt langs veiene på sykkel og til fots, er det viktig å styrke satsingen på gang- og sykkelveier. Det kan bidra til færre ulykker, mindre bilkjøring, bedre miljø og folkehelse. Regelverket må bli mer fleksibelt slik at man tar hensyn til lokale forhold ved bygging av gang- og sykkelvei. Det viktigste er å ferdes trygt.

Senterpartiet vil: 
– Prioritere videre utbygging av gang- og sykkelveinettet i hele landet, både langs innfartsårene til byer og tettsteder og strøk med belastende biltrafikk.
– Tilpasse standard på gang- og sykkelveier til lokal trafikk.