Meny

GMO

Publisert : 22.06.2021 #Næring

Senterpartiet ønsker en fortsatt restriktiv politikk ovenfor genmodifisert mat.

 Vi vil være restriktiv når det gjelder genmodifiserte organismer og legge føre-var-prinsippet til grunn for godkjenning.