Meny
Bli medlem

Hjemfall

Publisert : 27.06.2017 #Næring

Hjemfallsretten for vannkraftproduksjon innebærer at eierskap vederlagsfritt går tilbake til staten når konsesjonsperioden er slutt. 

Med hjemfallsrett sikrer vi nasjonalt og lokalt eierskap til naturressursene. Det har vært avgjørende for at inntektene fra naturressursene har kommet fellesskapet til gode. Hjemfallsordningen ble sikret under den rødgrønne regjeringen, til tross for sterkt press fra EU om at EØS-avtalen skulle regulere dette.

Senterpartiet vil fortsette å opprettholde og sikre denne modellen slik at velstanden også kommer framtidige generasjoner til gode.

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer