Meny

Vannkraft

Publisert : 22.06.2021 #Energi og miljø#Næring

Vannkraft er en lokal ressurs og Senterpartiet ønsker å fremme næringsutvikling nær produksjonsstedet.

Vi har fortsatt mulighet til å øke vår vannkraftproduksjon gjennom rehabilitering, fornying og utvidelse av eksisterende kraftproduksjon. For å oppnå dette må grunnrentebeskatningen innrettes slik at denne type investeringer oppmuntres.

Vi har i dag et godt system for konsesjonskraft og konsesjonsavgift på vannkraft som må sikres for årene framover. Et tilsvarende system må utredes for andre former for kraftproduksjon.