Meny
Bli medlem

Vannkraft

Publisert : 27.06.2017 #Energi og miljø#Næring

Vannkraft er en lokal ressurs og Senterpartiet ønsker å fremme næringsutvikling nær produksjonsstedet.

Vannkrafta bør brukes smartere slik at energien blir bedre utnytta. Senterpartiet slår ring om konsesjonslovgivninga og heimfallsretten som sikrer offentlig eierskap til de norske vannkraftressursene. Det er uaktuelt å privatisere vannkrafta. 

Vi vil blant annet:

– Øke skjermingsfradraget i grunnrenteskatten, slik at samfunnsøkonomisk lønnsomme vannkraftprosjekt også blir bedriftsøkonomisk lønnsomme.
– Åpne for bygging av småkraftverk i vernede vassdrag i de tilfeller der dette ikke er i konflikt med verneverdiene og eksisterende næringer. Forebygging av flomskader må prioriteres også i vernede vassdrag, men det er viktig å stå vakt om verneverdiene.   

Relaterte personer

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Rådgiver (som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto, [email protected], tlf.: 920 22 225

Rådgiver (utdannings- og forskningssaker): Vanja Stenslie Krakk, [email protected], tlf.: 909 86 435
Telefon: 23 31 33 98 Les mer