Meny

Vannkraft

Publisert : 22.06.2021 #Energi og miljø#Næring

Vannkraft er en lokal ressurs og Senterpartiet ønsker å fremme næringsutvikling nær produksjonsstedet.

Vi har fortsatt mulighet til å øke vår vannkraftproduksjon gjennom rehabilitering, fornying og utvidelse av eksisterende kraftproduksjon. For å oppnå dette må grunnrentebeskatningen innrettes slik at denne type investeringer oppmuntres.

Vi har i dag et godt system for konsesjonskraft og konsesjonsavgift på vannkraft som må sikres for årene framover. Et tilsvarende system må utredes for andre former for kraftproduksjon.
 

Relaterte personer

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Rådgiver (som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto, [email protected], tlf.: 920 22 225

Rådgiver (utdannings- og forskningssaker): Vanja Stenslie Krakk, [email protected], tlf.: 909 86 435
Telefon: 23 31 33 98 Les mer