Meny

Utdanning

Publisert : 22.06.2021 #Kirke, utdanning og forskning

Senterpartiet vil at alle, uavhengig av sosial bakgrunn, personlige forutsetninger og økonomisk evne skal ha likeverdig mulighet til utdanning.

Senterpartiet ser det som en grunnleggende demokratisk rettighet at alle skal sikres god basiskunnskap.

I et langt arbeidsliv er det også viktig å legge til rette for at folk kan ta seg etter- og videreutdanning.