Meny
Bli medlem

Industri

Publisert : 28.06.2017 #Næring

Norge må jobbe for å industrien som et viktig bidrag til verdiskapingen i samfunnet, både gjennom å styrke eksisterende industri og legge til rette for nye etableringer.

Industrien representerer ofte hjørnesteiner i lokalsamfunnene og står for et stort antall arbeidsplasser og verdiskaping i distriktene. For å beholde og videreutvikle den kunnskap og kompetanse bedriftene står for, er det viktig med stabile og forutsigbare rammebetingelser og et fornuftig skatte- og avgiftsnivå.

Senterpartiet vil satse på forskning, utvikling og ny teknologi for å styrke innovasjonsevne, vekstmuligheter og konkurransekraft i industrien.

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer