Meny

Integrering

Publisert : 22.06.2021 #Kommunal og forvaltning

Den norske bosettingsmodellen basert på frivillighet for kommunene er det beste utgangspunktet for godt bosettings- og integreringsarbeid. Innvandrere som har relevante utdanninger må få godkjent utdanningen i Norge så raskt som mulig. Det må gjøres enklest mulig å fullføre påbegynte utdanningsløp i Norge.

Frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet spiller en nøkkelrolle i integreringsarbeidet. Frivilligheten skaper de gode møteplassene hvor man, på tvers av våre ulikheter, møtes og deltar i meningsfulle aktiviteter. Dette er arenaer for blant annet meningsutveksling, dialog, samhold og deltakelse, lavterskeltilbud hvor folk kan senke skuldrene og sosialisere i samspill med andre. Senterpartiet vil styrke disse aktørene slik at de kan fortsette med gode og inkluderende tiltak som favner bredt.

 

Senterpartiet vil:

– Styrke språkopplæringstilbudet for arbeidsinnvandrere.
– Etablere enklere overgangsordninger for innvandrere med høyere utdanning, slik at de raskt kan komme inn i yrker de er utdannet for.
– Legge til rette for asylsøkeres deltakelse i lokalsamfunn, blant annet gjennom arbeid og frivillige organisasjoner. Ved å ha asylsøkere og flyktninger i kommuner, tettsteder og bygder spredt i hele landet øker muligheten for god integrering.
– Styrke statlig støtte til integreringstiltak i regi av frivilligheten.
– Praktisere mer fleksible utdanningsløp for å kvalifisere flere til relevant arbeid og sikre dem som har utdanning fra hjemlandet mulighet for nødvendig påbygging slik at de blir kvalifisert til å jobbe i Norge.
– Arbeide for at bosetting i hovedsak skal skje utenfor kommuner med særlige integreringsutfordringer.
– Styrke ideelle organisasjoners og Frivilligsentralenes rolle i integreringsarbeidet.