Meny
Bli medlem

Innvandring

Publisert : 28.06.2017 #Kommunal og forvaltning

Senterpartiet vil ha en innvandrings- og integreringspolitikk som setter menneskeverd i fokus hvor enkeltmennesket har klare rettigheter og plikter.

Vi lever i en urolig verden med rekordhøye flyktningetall. Norge skal i god tradisjon bidra med det vi kan for å forbedre en håpløs livssituasjon for millioner av mennesker. Men vi må ha kontroll med egne grenser og hvor mange som kommer til Norge om vi skal sikre god integrering. 

I andre land i Europa ser vi hvilke problemer som følger med høy innvandring og dårlig integrering over tid, også i et sikkerhetspolitisk perspektiv. Utenforskap, arbeidsledighet, store sosiale forskjeller og segregering gjør stor skade. Vi har alle et ansvar for at vi ikke får tilstander som dette i Norge. Det krever at de som kommer ønsker å bli en del av det norske samfunnet, og at vi bruker tid, ressurser og oppmerksomhet på å ta dem vel imot og sikre at så skjer. For at både det internasjonale samfunnet og Norge skal være best mulig rustet til å håndtere migrasjonsbølger, må Norge ta et internasjonalt initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner slik at de kan stå seg over tid. En tilpasning av internasjonale konvensjoner til dagens forhold må ikke svekke retten til å søke beskyttelse fra krig og forfølgelse.

Vi vil blant annet:

– At asylsøkere som kommer fra trygge tredjeland skal få sine asylsøknader behandlet der.
– At saksbehandlingstiden må reduseres slik at ventetiden i mottak blir så kort som mulig.
Asylsøkere må få en rask og rettssikker avklaring av søknaden. Etter at oppholdstillatelse er gitt, skal bosettingsintervjuet skje umiddelbart og bosetting skje så raskt som mulig.

Relaterte personer

Heidi Greni

Stortingsrepresentant (Sør-Trøndelag)
• Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver: Karen Følgesvold
Tlf.: 907 96 396
E-post: [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer