Meny

Innvandring

Publisert : 22.06.2021 #Kommunal og forvaltning

Senterpartiet vil ha en innvandrings- og integreringspolitikk som setter menneskeverd i fokus hvor enkeltmennesket har klare rettigheter og plikter.

Vi lever i en urolig verden. Norge skal bidra med det vi kan for å forbedre situasjonen for mennesker på flukt, men vi må ha kontroll med egne grenser og hvem som kommer til landet dersom vi skal sikre god integrering. Senterpartiet mener at dagens asylsystem ikke er rettferdig for dem som trenger det mest. Norge må derfor prioritere å ta imot kvoteflyktninger gjennom FN, samt økt humanitær hjelp i nærområdene for å hjelpe så mange som mulig.

I andre land ser vi hvilke problemer som følger med høy innvandring og dårlig integrering over tid. Vi har alle et ansvar for at de som kommer til Norge blir tatt vel imot, og at vi bruker tid og ressurser på å gi dem mulighet til å bli en del av det norske samfunnet.

Det er mange faktorer som må være tilstede for en vellykket integrering. Integrering er en toveisprosess der forholdene må legges til rette for at nyankomne innvandrere skal bli godt integrert i det norske samfunnet. Mennesker som kommer til Norge må gis mulighet til å ta i bruk egne ressurser – i arbeidslivet og i lokalsamfunnet. Utfordringene knyttet til bolig, utdanning og jobb må løses. Det er gjennom fast bosted og arbeid vi skaper den beste integreringen.

De som innvilges opphold i Norge skal integreres raskt. Bosetting, arbeid eller utdanning er avgjørende for å komme inn i det norske samfunnet så fort som mulig, lære seg språket og delta på lik linje med alle andre. Det er nødvendig for å bevare nødvendig tillit til hverandre og unngå utviklingen av parallellsamfunn og ekstremisme.

Les mer om integreringog asylpolitikken