Meny
Bli medlem

Internasjonale militærbidrag

Publisert : 28.06.2017 #Utenriks og forsvar

Senterpartiet legger til grunn at det norske forsvarets hovedansvar er å forsvare norsk territorium.

NATOs rolle har vært å støtte medlemslandenes behov for suverenitetshevdelse innenfor egne grenser. Med Sovjetunionens fall og utviklingen av NATOs nye strategiske konsept ble denne linjen endret, og i dag opererer også NATO utenfor eget territorium.

Senterpartiet vil utvikle NATO-samarbeidet under prinsippet om at forsvar av medlemsstatenes nasjonale territorier er alliansens hovedformål. Alle internasjonale operasjoner Norge deltar i, må bli grundig evaluert.

Relaterte personer

Liv Signe Navarsete

Stortingsrepresentant (Sogn og Fjordane)
• Medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen

Rådgiver: Marie Lamo, [email protected], tlf.: 900 18 530
Telefon: 23 31 33 98 Les mer