Meny

FN

Publisert : 22.06.2021 #Utenriks og forsvar

FN bør styrkes som fredsbygger og politisk rådgivningsorgan som kan stå i sentrum for arbeidet med å etablere funksjonsdyktige stater basert på åpenhet, ansvarlighet, demokrati, menneskerettigheter og lov og rett som bærende prinsipper.

Kjernen i Senterpartiets utenrikspolitikk ligger i internasjonalt samarbeid mellom suverene, demokratiske nasjonalstater. Dette forutsetter et sterkt FN som med tyngde kan forsvare folkeretten og suverenitetsprinsippet og bidra til å løse globale utfordringer. Organisasjonen må ha høy legitimitet. Det er nødvendig å effektivisere og reformere FN, slik at byråkratiet blir mindre. Arbeidet mot korrupsjon og illegitime pengestrømmer må ha høy prioritet.

Respekten for menneskerettighetene må ligge til grunn for det norske internasjonale engasjementet. Vi trenger et FN med høy legitimitet og er ikke tjent med at nye arenaer som G20 eller koalisjoner av frivillige i større grad legger premissene for internasjonal politikk. FNs rettighetsfokus er en viktig motvekt mot økonomisk fokus i andre organisasjoner.