Meny
Bli medlem

Kommuneøkonomi

Publisert : 28.06.2017 #Kommunal og forvaltning

En god kommuneøkonomi er avgjørende for at kvalitet og tilbud til innbyggerne er god innenfor alle sektorer, enten det er snakk om skole, helse eller andre tjenester.

Senterpartiet er imot å bruke inntektssystemet for å tvinge fram kommunesammenslåinger og tar avstand fra forsøk på å dele mindre kommuner inn i «frivillige små» og «ufrivillige små». Staten skal legge til rette for at alle kommuner har likeverdige økonomiske forutsetninger for å løse sine oppgaver.

Kommunene er sentrale tjenesteprodusenter, samfunnsutviklere og «grunnmuren» i vårt folkestyre. Senterpartiet er motstander av den pågående kommune- og regionreformen og mener de fører til sentralisering og svekket folkestyre. Vi mener at eventuelle kommune- og fylkessammenslåinger skal være frivillige og at oppslutningen om dem skal være avklart i lokale folkeavstemminger.

Vi vil blant annet:

– Sikre kommuner og fylkeskommuner en sterk økonomi som står i forhold til de oppgavene sektoren har.
– Ha større inntektsutjamning mellom landets kommuner.

Relaterte personer

Heidi Greni

Stortingsrepresentant (Sør-Trøndelag)
• Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver: Karen Følgesvold
Tlf.: 907 96 396
E-post: [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer