Meny
Bli medlem

Kommunesammenslåing

Publisert : 28.06.2017 #Kommunal og forvaltning

Kjernen i vårt demokratisyn er troen på et sterkt, lokalt folkestyre. Sammenslåinger skal skje ved folkets vilje, ikke i fra en sal i Oslo! 

Senterpartiet tror at det gode livet og samfunnet skapes lokalt. Der det er små avstander med kort vei til skole, sykehjem og barnehage og der mennesker ikke bare blir en liten brikke i et stort system. Et samfunn der det er kort vei mellom de som bestemmer, og de som berøres av vedtakene. Vi i Senterpartiet tror det er innbyggerne som vet best hvordan deres egen kommune best kan styres og utvikles.

Senterpartiet er motstander av den pågående kommune- og regionreformen og mener de fører til sentralisering og svekket folkestyre. Vi mener at eventuelle kommune- og fylkessammenslåinger skal være frivillige og at oppslutningen om dem skal være avklart i lokale folkeavstemminger. Senterpartiet er garantisten for å stoppe denne sentraliseringen en gang for alle og oppheve tvangsvedtak der kommunene ønsker å fortsette alene.

Vi vil blant annet:

– At sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner skal være frivillig og basert på lokale prosesser og folkeavstemminger. Sammenslåinger vedtatt i stortingsperioden 2013-2017 skal oppheves dersom kommuner og/eller fylker sjøl ønsker det. 
– Sikre kommuner og fylkeskommuner en sterk økonomi som står i forhold til de oppgavene sektoren har.
– Ha større inntektsutjamning mellom landets kommuner.
– Gjennomføre en stor oppgaveoverføring fra statlig regional forvaltning, direktoratene og fylkesmennene til kommunene og fylkeskommunene.

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant Telefon: 23 31 33 93 Les mer