Meny

Lokalsykehus

Publisert : 22.06.2021 #Helse og omsorg

Senterpartiet vil slå ring om lokalsykehusene. 

Lokalsykehusene er vårt nære sykehustilbud. De er en grunnmur i helsetjenesten og avgjørende for å sikre kvalitet, nærhet og trygghet. Senterpartiet vil styrke lokalsykehusenes rolle og sikre akuttberedskap og trygghet i hele Norge.

Trygghet ved fødsel og et desentralisert fødetilbud er viktige mål i helsepolitikken. Jordmortilbudet i kommunene er viktig både under graviditet og i samband med fødsel. Kort liggetid på sykehus etter fødsel må være kvinnens valg. Kortere liggetid ved sykehus etter fødsel må føre til en sterk satsing på flere jordmødre i kommunene. Følgetjenesten for fødende må tilpasses lokale og regionale forhold, og kvinner som skal føde må kunne ha følge av jordmor under transport uavhengig av reisetiden til fødeinstitusjonen.

Et velfungerende ambulansetilbud er en forutsetning for innbyggernes trygghet når liv og helse trues. Senterpartiet mener at ambulanseberedskapen særlig må styrkes der det er lange avstander til sykehus.

Senterpartiet vil:

– Sikre at lokalsykehusene som et minimum skal ha døgnberedskap innen kirurgi, indremedisin, anestesi, røntgen og laboratorietjenester, samt fødetilbud. 3493 – Innføre en nettverksmodell for faglig utvikling av lokalsykehusene og økt samarbeid mellom store og små sykehus.
– Styrke og utvikle lokalmedisinske senter i samarbeid med spesialisthelsetjenesten der dette er en hensiktsmessig løsning.
– Sikre utdanning av generellkirurger for å støtte opp under behovet for breddekompetanse på lokalsykehus.
– Styrke bemanningen ved kvinneklinikkene og sørge for at alle fødende sikres jordmor i aktiv fase av fødselen.
– Sikre at helseforetakene har det formelle ansvaret for barselomsorgen 1. til 5. dag etter fødsel. Ved tidlig hjemreise må helseforetak stå ansvarlig for at moren og den nyfødte får oppfølging av jordmor ved hjemkomst.
– Sikre økt rekruttering av jordmødre til kommunene og gi alle gravide rett til å gå til jordmor i svangerskapet.
– Innføre tilbud om følgetjeneste for gravide som har mer enn én times reisevei til fødestedet.
– Sørge for at det fastsettes forpliktende responstider for alle nødetater. Responstid skal måles på kommunenivå.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer