Meny
Bli medlem

Lokalsykehus

Publisert : 27.06.2017 #Helse og omsorg

Senterpartiet vil slå ring om lokalsykehusene. 

Lokalsykehusene er vårt nære sykehustilbud. De er en grunnmur i helsetjenesten og avgjørende for å sikre kvalitet, nærhet og trygghet. I dag utgjør lokalsykehuspasientene 60 - 75 % av alle pasientene i norske sykehus. Når de blir spurt mener befolkningen at nærhet til sykehus og lege er avgjørende for et helsetilbud av god kvalitet. Likevel har det vært stort politisk press og aksept for en sentralisering av lokalsykehustilbudet i Norge.

Senterpartiet vil styrke lokalsykehusenes rolle i spesialisthelsetjenesten. Lokalsykehus må utvikles gjennom en nettverksmodell for økt samarbeid og tydelig oppgavefordeling mellom store og små sykehus i regionen. 

Vi vil blant annet:

– Opprettholde en desentralisert sykehusstruktur i Norge.
– At lokalsykehus som et minimum skal ha døgnberedskap innen kirurgi, indremedisin, anestesi, røntgen og laboratorietjenester, i tillegg kommer fødetilbudet.
– Innføre en nettverksmodell for utvikling av lokalsykehusene.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer