Meny

Sykehus

Publisert : 22.06.2021 #Helse og omsorg

Norge skal ha en desentralisert sykehusstruktur med både små og store sykehus (lokalsykehus, sentralsykehus og universitetssykehus).

Senterpartiet vil styrke de offentlige sykehusene og vil motarbeide sentralisering og privatisering av tilbudet. Sykehusfusjoner lønner seg ikke og bidrar til sentraliserte tjenester.

Innbyggere i Norge skal sikres forsvarlig, moderne og trygg sykehusbehandling når sykdom rammer. Det gjelder både ved behov for akutt hjelp, og det gjelder ved annen sykdom. Pasienter må møtes med respekt og skal kunne forvente faglig forsvarlig utredning og behandling, med kvalitet i alle ledd. Pasienter ved norske sykehus skal oppleve et helsevesen som samarbeider til pasientens beste, uten unødvendig ventetid. Pasienter skal oppleve god og sømløs overgang til kommunehelsetjenesten ved utskriving fra sykehus. Pasienter skal oppleve et helsevesen som ikke gjør forskjell, men som gir samme gode helsehjelp uansett pasientens bakgrunn. Senterpartiet mener at Norge har alle muligheter til å tilby gode helsetjenester basert på kunnskap og utvikling av gode fagmiljø.

 

Vi vil blant annet:

– Sikre alle pasienter med kroniske lidelser rett til egen kontaktlege/kontaktperson på sykehus.
– Innføre tiltak som hindrer unødvendig forflytninger av pasienter mellom sykehjem og sykehus i livets sluttfase.
– Øke kapasiteten, redusere ventelister på nødvendig behandling og sikre sektorens investeringsbehov.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer