Meny
Bli medlem

Omsorg

Vi trenger «flere hender» til omsorg, høyere kompetanse blant de ansatte i eldreomsorgen og bedre kvalitet og innhold i tjenestene.

Senterpartiet vil ha et sterkt offentlig helsevesen som garanterer likeverdige tjenestetilbud i hele landet.  Ideelle aktører må være en integrert del av dette, mens private, kommersielle tilbydere skal være et supplement. Våre helsetjenester skal være offentlig finansiert, og egenandeler skal holdes lave. Markedstenkning og privatisering av helsetjenester svekker det offentlige tilbudet og øker sentralisering av tjenester. Senterpartiet mener at anbud og stykkprisfinansiering er lite egnet i helse- og omsorgssektoren.

Vi vil blant annet:

– Prioritere «åpen omsorg» (tjenester til pleietrengende som bor hjemme).
– Styrke omsorgslønnsordningen.
– Øke støtten hjemmeboende eldre kan få til tilrettelegging av egen bolig.
– Bygge ut flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger og andre tilbud rettet mot eldre.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer