Meny
Bli medlem

Importvern

Publisert : 28.06.2017 #Næring#Finans

Importvern sikrer norske arbeidsplasser og trygg norsk mat. 

Den såkalte ostetollen ble innført under den rødgrønne regjeringen for å sikre at norske matvareprodusenter kan få en brukbar pris for sine produkter, til tross for høye produksjonskostnader i forhold til andre land. Selv om tollendringene blir kalt ostetollen, gjelder det bare noen faste oster, storfekjøtt og lammekjøtt. Senterpartiet mener importvernet er et viktig virkemiddel for å opprettholde jordbruk i hele landet. Vi mener også det er feil å øke tollgrensen for netthandel da dette bidrar til å svekke norske arbeidsplasser.

Vi vil blant annet:

– Ha et sterkt og velfungerende importvern som sikrer volum, volumvekst og prisuttak i norsk jordbruksproduksjon.
– Utnytte handlingsrommet i internasjonalt avtaleverk for å sikre best mulig tollvern. Norge må i tillegg søke samarbeid med andre land for å øke dette handlingsrommet, slik at tollvernet kan styrkes ytterligere.

t.

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer