Meny

Importvern

Publisert : 22.06.2021 #Næring#Finans

Importvern sikrer norske arbeidsplasser og trygg norsk mat. 

Jordbrukspolitikkens samfunnsoppdrag er å sikra Norges befolkning nok og trygg mat. Senterpartiet vil føre en landbrukspolitikk som gir trygg og sikker mat, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og redusert klimaavtrykk. For å sikre dette vil Senterpartiet øke lønnsomheten i bruk av jordbruksarealene blant annet gjennom et sterkt importvern. 

Importvernet for jordbruksvarer er avgjørende for å ha et norsk jordbruksvaremarked. For å utvikle norsk matproduksjon, og sikre norske bønder en inntektsutvikling på linje med andre grupper, må importvernet styrkes. Nye handelsavtaler som svekker importvernet og rammevilkårene for den nasjonale landbruksproduksjonen skal ikke inngås. Innenfor dagens WTO-avtale må vi utnytte det handlingsrommet som sier at høyeste vernetoll, prosent- eller kronetoll, skal brukes til enhver tid.

Senterpartiet vil:

– Styrke importvernet for å utvikle norsk jordbruksproduksjon. Norge må søke samarbeid med andre land for å øke handlingsrommet i inngåtte handelsavtaler.
– Styrke tollvernet på produkter det er naturlige forutsetninger for å produsere i Norge. På denne måten kan mer av bondens inntekt tas ut i markedet og budsjettoverføringer målrettes bedre for å nå de øvrige mål i landbrukspolitikken, slik som utjamning mellom produksjoner, bruksstørrelse og distrikt.
– Jobbe for bedre opprinnelsesmerking og produktinformasjon på matvarer.
– Arbeide for at framtidige WTO-avtaler og andre handelsavtaler må ivareta retten til egen matproduksjon.
– Føre en restriktiv politikk for import av husdyr, kjæledyr og planter for å bevare den gode dyre- og plantehelsen i Norge.