Meny
Bli medlem

Beredskap

Publisert : 28.06.2017 #Justis

Å være forberedt på uventede situasjoner er viktig. Det er mye som skal være på plass for at vi skal ha en beredskap vi kan klassifisere som god.

Senterpartiet vil arbeide for å sikre alle deler av landet god beredskap. Lokalkunnskap og raskt tilgjengelige ressurser er avgjørende når det skjer dramatiske hendelser. Den lokale situasjonsforståelsen kan spille en avgjørende rolle når beslutninger skal tas raskt i uoversiktlige situasjoner. Alle skal ha trygghet for bistand ved behov, uansett hvor man befinner seg. Forsvaret, med sin fleksible organisasjon, kan spille en svært nyttig rolle når flom, uvær og andre naturkatastrofer eller kriser inntreffer.

Å ivareta sikkerheten til egne innbyggere er statens mest grunnleggende oppgave. Gjørv-kommisjonen slo fast at staten sviktet da terroren rammet. Regjeringen har vurdert at beredskapen i Norge er mangelfull og har svart med flere byråkrater framfor mer operativ virksomhet, etterforskning og tilstedeværelse. Det som nå skjer innenfor politiet og med vår nasjonale beredskap er bare noen av mange eksempler på at ord som «profesjonelt» og «robust» i praksis betyr mer byråkrati, større enheter og uklar plassering av makt og ansvar.

Vi vil blant annet:

– Sikre et reelt nærpoliti ved å styrke lensmannskontor og politistasjoner i hele landet.
– Sikre at kravene til responstid oppfylles ved hvert enkelt lensmannskontor.
– Styrke ambulansetjenesten og hindre sentralisering av tilbudet.
– Ikke innføre nye, regionale organisasjonsnivå i brannvesenet.
– Passe på at nødnettet blir tilgjengelig for alle relevante aktører og at kostnadene knyttet til drift av nødnettet blir overkommelige for det kommunale brannvesenet og lokale aktører som bruker det.

Relaterte personer

Jenny Klinge

Stortingsrepresentant (Møre og Romsdal)
• Medlem i Justiskomiteen

Rådgiver: Erik Sandsmark Idsøe, [email protected],
tlf.: 990 26 367
Telefon: 23 31 33 98 Les mer