Meny
Bli medlem

Psykisk helsevern

Publisert : 28.06.2017 #Helse og omsorg

Senterpartiet vil øke satsningen på psykisk helsearbeid – særlig knyttet til barn og unge.

6 av 10 unge uføre hadde i 2009 en psykiatrisk diagnose. Tilfeller av psykiske lidelser stiger i alle aldersgrupper, men det er spesielt bekymringsfullt at økningen hos den yngste gruppen er dobbelt så stor som i andre grupper. Senterpartiet mener derfor det er viktig å øke kunnskapen om psykisk helse blant ungdom og at de som har behov for hjelp får det raskt og på et tidlig stadium i lidelsen.

Økt kunnskap, holdningsendring og mer brukermedvirkning er viktig for å bedre situasjonen til mennesker med psykiske lidelser.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer