Meny

Ungdom

Publisert : 22.06.2021 #Helse og omsorg#Familie og kultur

Vi vil ha et rikt kultur- og fritidstilbud til ungdom uansett hvor de bor. 

Kulturskolene er en viktig arena for barn og ungdom som ønsker å videreutvikle seg innen musikk, dans eller annen kultur. Senterpartiet vil bygge opp om dette tilbudet. Senterpartiet ønsker å prioritere ungdomspsykiatrien sterkere. Vi vil øke kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien. Vi ønsker å styrke arbeidet mot dopingbruk blant ungdom.

Vi vil utrede muligheter for å iverksette Hagen-utvalgets forslag om en solidarisk omsorgstjeneste, der ungdom stimuleres til å bruke tid og arbeidsinnsats for å løse enkle oppgaver innen helse og omsorg.

Vi vil blant annet:

– At nødvendig informasjon må følge elevene når de går fra barneskole til ungdomsskole og fra grunnskole til videregående skole.
– At de elevene i ungdomsskolen som ikke velger 2. fremmedspråk, skal få tilbud om arbeidslivsfag.  
– Styrke opplæringen i digitale ferdigheter og IKT i grunnskolen, inkludert koding.