Meny

Utenriks

Publisert : 02.07.2021

Målet med utenrikspolitikken er å ivareta Norges interesser i det internasjonale samfunnet.

Dette inkluderer en sterk norsk innsats for å styrke folkesuvereniteten, demokratiet og menneskerettighetene, rettferdig fordeling, ansvarlig forvaltning av naturressursene og sterk klima- og miljøinnsats.

Samtidig ser vi at nasjonalstatene er under press mange steder i verden. Makt og ressurser sentraliseres og flyttes fra folkevalgte organer til overstatlige organer som EU, internasjonale finansinstitusjoner og multinasjonale selskaper. Kjernen i Senterpartiets utenrikspolitikk ligger i internasjonalt samarbeid mellom suverene, demokratiske nasjonalstater. Dette forutsetter et sterkt FN som med tyngde kan forsvare folkeretten og suverenitetsprinsippet og bidra til å løse globale utfordringer. Organisasjonen må ha høy legitimitet. Det er nødvendig å effektivisere og reformere FN, slik at byråkratiet blir mindre. Arbeidet mot korrupsjon og illegitime pengestrømmer må ha høy prioritet.

Senterpartiet mener at mer dialog og samarbeid om felles interesser samt et sterkt folk til folk-samarbeid i Barentsregionen er både i Norges og Russlands interesse. Norge og NATO må bidra til avspenning og normalisering i et område stadig mer preget av stormaktrivalisering. En slik utvikling avhenger også av Russland, og kan ikke skje på bekostning av folkeretten eller andre lands selvråderett og uavhengighet.