Meny
Bli medlem

Privatisering

Senterpartiet sier nei til en privatsering av de viktigste velferdsoppgavene. Dette innebærer blant annet et nei til privatisering av eldreomsorgen, skolen og sjukehus.

Offentlige tjenester er et viktig fundament i lokalsamfunnene, og vi i Senterpartiet ønsker å ha et sterkt offentlig eierskap innen velferd og skole. Vi er også sterkt imot privatiseringen av jernbanen, og ønsker å stanse denne oppsplittingen om vi kommer i posisjon etter valget 2017.

Vi i Senterpartiet mener offentlig eide tjenester skal være grunnlaget, og at eventuelle private tilbydere kun skal være et supplement og ikke en hovedtilbyder.

Vi vil blant annet:

– Reversere oppsplittingen og privatiseringen som er gjennomført i jernbanesektoren.
- Styrke de offentlige sykehusene og vil motarbeide sentralisering og privatisering av tilbudet.  

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant Telefon: 23 31 33 93 Les mer