Meny

Privatisering

Senterpartiet sier nei til en privatsering av de viktigste velferdsoppgavene. Dette innebærer blant annet et nei til privatisering av eldreomsorgen, skolen og sjukehus.

Offentlige tjenester er et viktig fundament i lokalsamfunnene, og vi i Senterpartiet ønsker å ha et sterkt offentlig eierskap innen velferd og skole. Vi er også sterkt imot privatiseringen av jernbanen, og ønsker å reversere den feilslåtte oppsplittingen. 

Vi i Senterpartiet mener offentlig eide tjenester skal være grunnlaget i helsevesenet, og at eventuelle private tilbydere kun skal være et supplement og ikke en hovedtilbyder.
Privatisering og kommersialisering av det som tidligere har vært offentlige oppgaver er også en utfordring for beredskapen vår. 

Det er også viktig å sikre norsk eierskap av naturressursene våre. Norge som stat må gå inn i framtiden med kontroll over egne ressurser, derfor er vi i Senterpartiet skeptisk til salg av skog, jord og andre naturressurser til utenlandske aktører. 

Senterpartiet vil: 
– Reversere oppsplittingen og privatiseringen som er gjennomført i jernbanesektoren.
– Styrke de offentlige sykehusene og vil motarbeide sentralisering og privatisering av tilbudet

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og finansminister Telefon: 22 24 41 01 Les mer