Meny

«Å vente og se» er ikke en luksus kommunene og næringslivet kan unne seg nå, Astrup

Norge befinner seg i unntakstilstand, arbeidsledigheten er skyhøy og næringslivet sliter. Kommunene er en avgjørende del av maskineriet for å holde hjulene i gang, - eller for å trå hardere på bremsen, skriver Heidi Greni og Willfred Nordlund

av Heidi Greni, stortingsrepresentant for Senterpartiet og Willfred Nordlund, stortingsrepresentant for Senterpartiet, begge er medlemmer av Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite.

 

Kommunalministeren sier i Stortinget at det ikke er noen finansieringskrise i kommune-Norge, tilbakemeldingene fra lokalpolitikere ute i landet tegner et annet bilde. Konsekvensen hvis kommunene stopper planlagte prosjekter for å få budsjettene til å gå i hop, er at håndverkere og næringslivet ikke har arbeidsoppdrag over sommeren. Krisen vil da bli mye større enn den er i dag.

Tirsdag 12. mai legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett og forslaget til de økonomiske rammene kommunene skal ha i 2021. På Stortinget går sistnevnte sak under det drepende kjedelige navnet «kommuneproposisjon». Kort fortalt dreier det seg om hvordan norske kommuner skal kunne gi gode tjenester til folk i hele landet i 2021.

Saken er utgangspunktet for hvordan kommune- og fylkespolitikerne planlegger hvor mange lærere, sykepleiere og assistenter som skal ta seg av de eldre, syke og ungene våre fremover. I tillegg avgjør det om man kan bygge den skolen man hadde tenkt, fikse den hullete veien, eller gjøre en helt nødvendig oppgradering av brannstasjonen. I år blir ikke saken helt normal. Til det er usikkerheten for stor. Det eneste som garantert blir som normalt er at det ikke blir foreslått nok penger for å dekke behovene.

I juni står vi i fare for at mange kommuner og fylker både vil tømme alle sparekontoer og likevel ikke ha annet valg enn å kutte i planlagte investeringer og redusere bemanning. Får ikke kommunene dekket de ekstra utgiftene og tapte inntektene de har hatt i år, vil problemet forplante seg til bygg- og anleggsbransjen i rekordfart og veldig mange flere blir arbeidsledige. Det vil bety en lengre økonomisk nedtur. Senterpartiet mener vi må bruke pengene på å få håndverkerne i jobb, ikke sørge for at de må permitteres. Pengene kommer like fullt fra vår felles pengesekk, la oss bruke de på å skape arbeid og vedlikeholde skolebygg og sykehjem i hele landet.

Kommunenes egen organisasjon, KS, har gjort beregninger som viser at kommunene har fått en ekstraregning på mellom 18 og 27 milliarder kroner på grunn av koronapandemien. Det er mye vei, skolebygg, brannstasjoner og omsorgsboliger. Stortinget har sagt klart ifra at kommuner og fylkeskommuner skal kompenseres for konsekvensene av korona.

Kommunalministeren har ikke skapt noen trygghet for kommunene at de skal få dekket kostnadene. Tilbakemeldinger om at det ikke er noen krise, at kommunene allerede har fått kompensert, eller at vi skal vente til april 2021 før vi får svaret, gjør ikke at kommunene får trygghet nok til å holde folk i arbeid. Stortinget har til nå vedtatt overføringer på 6 mrd. kroner for å hjelpe norske kommuner og fylker, dette er bare en brøkdel av behovet.

Senterpartiet mener regjeringen nå må lytte nøye til hva kommunene og en samlet bygg- og anleggsbransje har advart mot de siste ukene. Konsekvensene kan bli større arbeidsledighet enn nødvendig. Stortinget har garantert at ekstrautgiftene skal kompenseres, disse forsikringene og pengene må komme nå. Både kompensasjon og friske midler til nye investeringer haster. Vi kan ikke «vente og se» og håpe at det går bra.