Meny

Årsmøte i Sentekvinnene - Kommunestruktur i et kvinnesperspektiv

Sist endret: 16.03.2017 #Hordaland
Onsdag 14. januar blir det årsmøte og seminar i Senterkvinnene i Hordaland i Bergen rådhus. Innleder er Helene Bank, tidligere politisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe til innleder.

Kommunesammenslåing med kvinneperspektiv

 

Hordaland Senterkvinner inviterer til temamøte og fylkesårsmøte

14. januar i Bergen Rådhus, møterom 225 i 2. etasje.

 

Fylkesårsmøtet avholdes 16:30-18:00

  • Alle kvinnelige medlemmer av Hordaland Senterparti er medlemmer av Hordaland Senterkvinner, og har rett til å delta. Innkalling til fylkesårsmøtet er vedlagt

 

Temamøtet starter klokken 18:00

  • Åpent for alle uavhengig av kjønn og partitilknytning J.

 

Helene Bank, tidligere rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe, nå spesialrådgiver ved «For Velferdsstaten» innleder.

 

Hun vil  bl.a. komme inn på tema som arbeidsliv og lokaldemokrati i lys av kommunereformen. Det vil bli god anledning til spørsmål og diskusjon.

 

Praktiske spørsmål i forbindelse med arrangementet rettest til Hordaland Senterkvinner v/Eva Bjørø Pedersen, e-post [email protected] eller telefon 555 666 13.

 

Med vennlig hilsen

For Senterkvinnene og Hordaland Senterkvinner

I. Elisabeth Strengen Gundersen

Sekretær

Tlf: 900 25 477

 

******

 

INNKALLING  TIL ÅRSMØTE I SENTERKVINNENE I HORDALAND 2015

Det vert med dette invitert til årsmøte i Senterkvinnene i Hordaland. Møtet vert halde

Onsdag  14. januar 2015  kl. 16.30

i Bergen rådhus, 2. etg, Rom 225

Sakliste:

1. Opning v/leiar Ingunn Torvik

Årsmøtesaker:

2.Godkjenning av innkalling og sakliste

3.Val av møtefunksjonærar

4.Årsmelding

5.Budsjett/økonomi

6.Arbeidsplan

7.Val

8.Innkomne saker

Det vert noko å bite i!

Har du saker du vil årsmøtet skal ta opp, gjer vel å sende dei på e-post  [email protected] innan 4. januar. Sakspapir blir sendt ut pr. e-post. Om du vil ha dei tilsendt på papir, ta kontakt på telefon 53000192/ 99427147, eller bruk epost-adressa ovanfor. Påmeldinga di vil vi gjerne ha innan 4. januar.

Velkomne til møte, vi vonar å sjå mange av dykk !

Etter møtet, kl. 18.00, vil vi halde seminaret «Kommunereforma i eit kvinneperspektiv». Innleiar er Helene Bank, rådgjevar i Alliansen For Velferdsstaten

Med helsing              

Ingunn Torvik (s)                                                    Eva Bjørø Pedersen

  • leiar                                                                    - org. sekretær