Meny

Bergensbanen er lagt inn i NTP 2014-2023

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Det blir innkorting av Bergensbanen mellom Sandvika og Hønefoss og det vil blir ny konseptvalgutredning for Ringeriksbanen. Fortsatt er det åpent hvor traseen blir for Bergensbanene fra Sandvika til Hønefoss. Buskerud Senterparti er opptatt av at det blir minst mulig skader på kulturlandskap, dyre- og fugleliv og at dyrebar matjord blir vernet; tunnel kan være et riktig alternativ.

Bergensbanen er lagt inn i NTP 2014-2023

Det blir innkorting av Bergensbanen mellom Sandvika og Hønefoss, det vil blir ny konseptvalgutredning for Ringeriksbanen. Dette betyr at det fortsatt er åpent hvor traseen blir for Bergensbanene fra Sandvika til Hønefoss. Buskerud Senterparti er opptatt av at det blir minst mulig skader på kulturlandskap, dyre- og fugleliv og at dyrebar matjord blir vernet. Da kan tunnel være et riktig alternativ.

  • Regjeringen setter av over 5,2 mrd. kr til modernisering av Bergensbanen i planperioden, hvorav 2,4 mrd. kr i første fireårsperiode.
  • Dette gir dobbeltspor på den sterkt trafikkerte strekningen Arna-Bergen, forbedringer av tog tilbudet på Vossebanen og oppstart av Ringeriksbanen.
  • Når disse prosjektene er fullført kan det kjøres lokaltog hvert kvarter mellom Bergen og Arna, tilnærmet jevn timesfrekvens på Vossebanen og reisetiden med tog mellom Oslo og Bergen reduseres med inntil en time.

Ringeriksbanen

  • En moderne jernbane mellom Sandvika og Hønefoss vil bidra til å utvide pendleromlandet rundt Oslo mot Ringerike og reisetiden med tog mellom Oslo og Bergen vil reduseres med inntil én time.
  • En slik reisetidsreduksjon vil gjøre jernbanen mer attraktiv på de lange reisene mellom Østlandet og Vestlandet.
  • Det er tidligere gjennomført konseptvalgutredning for Ringeriksbanen, men Samferdselsdepartementet vil gi Jernbaneverket et nytt utredningsoppdrag som skal ligge til grunn for videre planlegging av prosjektet. Her skal det blant annet vurderes dobbeltspor og høyere hastighet enn det som lå til grunn for KVUen.
  • Det er ikke gjort nye kostnadsanslag av prosjektet, men dobbeltsporet jernbane på strekningen kan ligge på nivå med Follobanen.
  • Avsatte midler i NTP: 1,5 mrd. kr til oppstart av Ringeriksbanen i siste seksårsperiode.

For mer info: 1. kandidat Per Olaf Lundteigen Buskerud Senterparti tlf 91 51 42 77