Meny

BT 4. april: Kjersti Toppe: - Vil bedre svømmeundervisiningen

- Start svømmeopplæringa tidlegare

I eit intervju i Bergens Tidende 5. april 2013 fortel Kjersti Toppe at ho er uroa  for svømmedyktigheten mellom born i Norge.

Ho peiker at halvparten av  tiåringane i lander  ikkje kan svømme. - Det betyr at minst 150.000 barn i første til femte klasse ikkje svømme. Det faren for drukningsulykker, vi bor i et land med lang kyst.

På landsmøtet i Loen fremjer ho ein resolusjon med tiltak ho meiner er viktige for å auke svømmedyktigheten mellom born.

Av desse er:

 ?Start av svømmeundervisning tidligare, i 1.-2. klasse i staden for 3.-4. klasse som i dag.

?Gjeninnføre svømmeknappen - at kommunen innfører ferdighetsprøvar for å sikre at alle elevane er svømmedyktige, og som sikrer tilpassa undervisning.

?Innføre ein eigen pott for kompetansehevande tiltak til lærarar for å bedre kvalitet i undervisningen, i eit samarbeid med idretten.