Meny

Dobbeltspor til Hamar i 2024

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Det blir dobbeltspor til Hamar innen 2024. Regjeringens og Senterpartiets ambisjon er en forlengelse til Lillehammer innen 2030. - Det er gledelig at regjeringen nå viser vilje til å satse på samferdsel - også i Innlandet, sier fylkesvaraordfører, Ivar Odnes.

 

Om 11 år skal reisetiden med tog fra Oslo til Tønsberg, Fredrikstad og Hamar være under en time. 

- Det viktigste er at reisetiden går kraftig ned. Så snart det er praktisk mulig, vil det være togavganger hver halve time innenfor dette triangelet, sier samferdselsminister, Marit Arnstad til VG.

- Jeg er glad for at regjeringen nå går inn for å gjøre nødvendige jernbaneopprustninger som vil bidra til å krympe avtanden mellom Oppland og Oslo/Gardermoen, sier  varaordfører og leder av Jernbaneforum Dovrebanen Sør, Ivar Odnes (Sp). 

Han mener en datofesting av ferdigstillelsen av dobbeltspor til Lillehammer, er er et viktig svar på åtte fylkeskommuner sitt krav om full utbygging av dobbeltspor til Lillehammer, Skien og Halden, men vil samtidig jobbe for å få på plass enda klarere forpliktelser. 

Liv Signe Navarsete sier at det viktigste for Sp i denne saken har vært å ta noe av presset ut av Oslo-gryta ved å sikre rask og effektiv transport inn til hovedstaden fra store deler av Østlandet.

- Mange tettsteder på Østlandet vil nå kunne vokse fordi innbyggerne vil være sikre god kommunikasjon inn til Oslo. Dette er bra for hele regionen. Derfor er tog-utbygging på Østlandet også god distriktspolitikk, sier Sp-lederen til VG.

I NTP vil dobbeltspor videre til Skien, Lillehammer og Halden bli omtalt som en «ambisjon» innen 2030. Marit Arnstad sier at Jernbaneverket vil få i oppdrag å detaljplanlegge disse strekningene så snart Stortinget har vedtatt hele NTP i juni.

- Det er vår ambisjon å bygge videre. Men hvordan det skal gjøres, får vi komme tilbake til. Uansett vil jo kortere reisetid fra Hamar og inn, også bety samme besparelse i reisetid for dem som reiser fra Lillehammer, sier Marit Arnstad til VG.

- Uansett vil jo kortere reisetid fra Hamar og inn, også bety samme besparelse i reisetid for dem som reiser fra Lillehammer, sier samferdselsminister Marit Arnstad til VG.