Meny
Bli medlem

En historisk satsing: 30 mrd til Hedmarksprosjekter.

Sist endret: 16.03.2017 #Hedmark
Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har gjennom den rødgrønne regjeringa levert samferdselsprosjekter i åtte år. Vi i de rødgrønne partiene bygger Hedmark, det ser du når du er ute og reiser i fylket vårt. Vi har lovet å løfte denne satsinga enda mer.

 

 

Fredag 12. april la vi fram Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023, med en historisk satsing: Minst 30 mrd til Hedmarksprosjekter!

Disse prosjektene er:

Jernbane:

 • Dobbeltspor til Hamar til 14,5 mrd kr. Dette betyr halvtimesfrekvenser og en times reisetid innen 2024
 • Røros- og Solørbanen – KVU (konseptvalgutredning) - ikke tallfestet.
 • Kongsvingerbanen med en kapasitetsutvidelse for gods            - ikke tallfestet

Vei:

 • E6 – firefelts vei:
  • Kolomoen – Brumunddal til 4,9 mrd kr (inkl. 2 mrd i bompenger)
  • Minnesund – Skaberud               til 2,4 mrd kr(inkl. 1,3 mrd i bompenger)
 • RV3/RV25 til 4,2 mrd kr (inkl. 1,97 mrd i bompenger)
 • E16 - firefelts vei Kongsvinger – Kløfta til 4,4 mrd kr (inkl. 2 mrd i bompenger)
 • Fylkesveiene får ekstra bevilgning for å ta igjen etterslep på vedlikehold - ikke tallfestet

 

I NTP satser vi på miljøvennlige transportløsninger med mer kollektivtransport i byene, tiltak for syklister og fotgjengere, bedre bruksveier i distriktene og nye ordninger for finansiering av jernbane.

 

Vi jobber for mer effektiv godstransport, for å redusere næringslivets transportkostnader, og vi skal prosjektfinansiere store samferdselsprosjekter!

 

Hurra for tidenes samferdselsløft i Hedmark!   

 

 

Olov Grøtting

Stortingsrepresentant SP