Meny
Bli medlem

ER DET JOBB FOR FAGUTDANNET UNGDOM I ASKER OG BÆRUM?

Sist endret: 16.03.2017 #Akershus
Per Olaf Lundteigen innleder på åpent møte på Bekkestua bibliotek 29. april
BEKKESTUA BIBLIOTEK - 29. APRIL – 19:00

For få velger yrkesfag, og frafallet er stort. Samtidig preges mange bransjer av useriøse aktører som utfordrer norske lønns- og arbeidsvilkår. Hvordan sikrer vi Asker og Bærum nok fagarbeidere i framtida?


• Innledning ved Per Olaf Lundteigen

• LO-økonom om utviklingstrekk i arbeidsmarkedet v/Knut Thonstad

Møteleder: Ole Asbjørn Ness, 1.kandidat Bærum Sp

Lett servering....
Vel møtt!

Arrangør: Akershus Senterparti