Meny

Erna og Siv legger opp til mobbing av elever!

Sist endret: 16 03 2017

Lars Vangen som er ungdomskandidat for Østfold Senterparti til Stortingsvalget mener karakterer i barneskolen vil føre til et større press på barn som er i en fase av livet hvor de er utrygge og skal bli trygge på mennesker, folk og samfunn rundt seg. Han refser Høyres og FrPs forslag om å innføre karakterer allerede fra barna er 10 år. Vangen mener dette vil føre til enda mer mobbing.

  • ”Jeg tror det siste barna i samfunnet trenger er enda mer press til å lykkes. Vi må huske at barna er i en viktig utviklingsfase i denne alderen.  De skal lære seg det mest grunnleggende på skolen, da er det siste de trenger et enormt press fra både samfunn og lærere for å oppnå et tall i et fag som egentlig ikke gjør noe med den videre utviklingen til barnet”

Vangen mener Høyre legger opp til en skole som kommer til å føre til enorme skiller.

  • ”Det er svært uheldig å legge opp til et så stort press på barna når de er så ung. Karakterer kommer heller ikke til å utvikle eleven videre, det er det kun gode tilbakemeldinger og øving som vil gjøre.  Dette vil føre til at elevene alt for tidlig blir opptatt av karakterer, det vil føre til skille og et enormt press for å prestere. Det er klart det vil demotivere de som kanskje ikke er så flinke på skolen når de er 10 år men som har alle forutsetninger for å bli det.”

Syv av ti lærere sier nei til å innføre karakterer fra 5.klasse, viser en ny meningsmåling utført blant 901 lærere - organisert i Utdanningsforbundet.

  • Lærere er mot. Når også forskning viser at karakterer ikke gjør elevene bedre. Gode vurderinger og konstruktive tilbakemeldinger gjør elevene bedre! Karakterer er der for å vurdere elevene når de søker seg inn på et universitet eller en jobb. Det trenger man ikke å gjøre på barneskolen.” Sier Vangen

 

  • Absolutt ingen forskning tyder på at karakterer for 10-åringer er bra. Snarere tvert imot viser forskningen at elevene blir demotiverte og mer oppmerksomme på prestasjoner, i stedet for å oppleve mestringsglede når de får til noe. Det har en negativ effekt på elevenes læring, i tillegg til at det vil få vesentlige konsekvenser for lærernes tidsbruk.

 

  • Senterpartiet fører en kunnskapsbasert skolepolitikk, i motsetning til Høyre og Frp som nekter å høre på det forskerne sier. Vi vil heller bruke lærernes tid på tiltak som faktisk har dokumentert effekt – som blant annet veiledningssamtaler, læringsstøttende vurdering og skriftlige tilbakemeldinger.

 

For ytterlige kommentarer:

Lars Vangen, 99240187