Meny

"Europabevegelsen arbeider for å gjøre Norge til en del av Europa forente stater

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Europabevegelsen arbeider for å gjøre Norge til en del av Europas forente stater, sier Per Olaf Lundteigen. -Jeg vil oppfordre lederen Grindheim om å gi klart og tydelig uttrykk for at Europabevegelsen ønsker et norsk EU-medlemskap som overfører makta over Norges statsbudsjett fra vårt Storting til EU.

Sps Per Olaf Lundteigen: - Europabevegelsen arbeider for å gjøre Norge til en del av Europas forente stater

 

-          Europabevegelsen ved sin leder Grindheim må nå tørre å si at Europabevegelsen arbeider for at Den europeiske union (EU) skal bli en økonomisk og politisk union slik det framgår av artikkel 2 i deres europeiske paraplyorganisasjon «European Movement International»; «The European Movement is a network of member organisations (…) who have come together to contribute to the establishment of a united, federal Europe founded on the principles of peace, democracy, liberty, solidarity, and respect for basic human rights.», sier Lundteigen.

Europabevegelsens leder Jan Erik Grindheim hevder i NTB-meldingen Europabevegelsen advarer mot «grexit» 7. juli at Grexit ikke er noen løsning verken for Hellas eller for EU, og at samarbeidet i EU er basert på solidaritet mellom medlemsstatene.

 

-          Krisen i Hellas er forsterket av kreditorene – Det internasjonale valutafondet (IMF) og EU – sine krav om nye budsjettkutt og enda mer privatisering. Hellas må selv avgjøre om de er best tjent med en framtid i eurosonen eller utenfor. Et klart flertall i det greske folket sa søndag nei til de nye lånekravene fra kreditorene IMF og EU. Det er sterkt at den greske regjeringa gav det greske folk anledning til å stemme ja eller nei til et slikt overordnet spørsmål for deres framtid, fortsetter Per Olaf Lundteigen. 

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen mener Grindheim må slutte å snakke om solidaritet mellom medlemsstatene i EU når han ikke tør å fortelle at dette innebærer etablering av EU som en politisk union:

 

-          Dagens EU bygger på en systemfeil: Euro uten finansdepartement. Det som skjer i Hellas illustrerer dette. Jeg vil oppfordre Europabevegelsen om å gi klart og tydelig uttrykk for at Europabevegelsen ønsker et norsk EU-medlemskap som overfører makta over Norges statsbudsjett fra vårt Storting til EU.

 

Per Olaf Lundteigen (Sp), stortingsrepresentant for Buskerud

91514277 (mobiltlf.)