Meny

Flyplasstruktur

Sist endret: 16 03 2017
Det har de siste dagene dannet seg et inntrykk av at Nordland Senterparti er villig til å ?ofre? nye flyplasser på Hauan i Rana og på Gimsøya i Lofoten for å prioritere oppgradering av flyplassen i Bodø. Utgangspunket for dette er presseoppslag etter uttalelser fra enkeltmedlemmer i Senterpartiet, og er ikke et uttrykk for partiets syn. Nordland Senterparti stiller seg bak vedtak i Fylkestinget som ber om at Hauan blir bygget så snart som mulig. Når det gjelder Gimsøya har ikke partiet gjort vedtak ennå, da dette prosjektet er under utredning.