Meny

Frekt om skole og prosess

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
- Ap valgte bevisst en såkalt "kompromissløsning" som førte til at mange stemte på noe de ikke har tro på. Det skriver Bengt Fasteraune og Mariann Skotte i et innlegg om skolesaken på Dombås i dagens GD. Du kan lese hele innlegget her:

Frekt om skole og prosess

Intensjonen har vært et treårig videregående skoletilbud på Dombås. Et fremtidsrettet skoletilbud som skal forsterke Dombås som sentrum og kobles opp mot ski og skiskytterarenaen der fylkeskommunen har vært en aktiv regional utviklingspartner. Det var faktisk Ap sin toppledelse som lanserte denne ideen først. Men Ap tok en omvei på oppløpssiden. Ap har freidig nok glemt sin egen ide uka før vedtaket ble fattet.

Når Ap sin ledertroika skriver i GD at deres løsning er gjennomdrøftet blant de fire partiene i posisjon er det feil. Vi viser til Ivar Odnes sitt leserinnlegg i GD julaften: «Forslaget fra Ap vart først presentert for gruppeleder for Sp, etter at tid avsatt til gruppemøter på fylkestinget var ute. At det i tolvte time kommer ett forslag over bordet etter at tida for gruppemøter var over, kan ikke kalles grundige drøftinger.» Senterpartiets representanter på fylkestinget har aldri signalisert noe annet enn et helhetlig skoletilbud på Dombås. 

De valgte og ikke å følge opp tidligere lovnader. De valgte og ikke å lytte til lokale politikere. En for alle – alle for en er et motto man bør tilstrebe i et regionalt samarbeid. Til tross for et eget brev signert av seks ordførere og et regionrådsmøte uka før gikk ordføreren i Vågå og Sel til media to dager før saken ble behandlet.  «Det regionale perspektivet er ikke lenger til stede i det budskapet som framføres fra Norddalen. Nå argumenteres det ut fra at det er alles kamp mot alle.» Hva mener de med dette? Den totale løsningen ved NGVGS er like sentral for oss som for dem. Kanskje er det redsel for ikke å få nok elever til Otta? Når man velger å bryte burde man i det minste ta det opp i region først, ikke i media. Et møte gjennomført med ledende fylkespolitikere fra Ap samme dag som man gikk ut i media ble nok tillagt mer vekt enn regionale forpliktelser. Beleilig nok kunne man da si at regionen var splittet. 

Det spesielle i saken er at det nye tilbudet blir fremstilt som en julegave fra nissen til forventningsfulle barn. Ap-nissen må ha forvekslet ønskelisten med sine egne ønsker. Dersom dette er så gjennomtenkt og fornuftig kan man jo lure på hvorfor den blir lansert bare timer før saken kommer opp i fylkestinget. Dette er ikke et kompromiss, det er et kupp regissert av Ap. «Vi må ta hensyn til ungdommens behov ved å lage en bred vifte av linjevalg» ble det sagt på talerstolen.  I forslag til vedtak fra administrasjonen var begrunnelsen at et ettårig studiespesialisering var riktig fordi det ikke er elevgrunnlag godt nok til et treårig løp. Hvor er logikken når man vedtar å etablere to linjer som allerede er etablert på Otta? Når i prosessen tok Ap hensyn? Når drøftet Ap sitt troll-i-eske-forslag åpent med sine samarbeidspartnere? Ap valgte bevisst en såkalt «kompromiss» løsning som førte til at mange stemte på noe de ikke har tro på.

Videre skriver Ap sin toppledelse at man må ha respekt for andres synspunkt og at man må ta demokratiske vedtak til etterretning. Det ble også sagt i debatten at vi må utøve politisk lederskap og være gode rollemodeller. Vi tar selvfølgelig vedtak til etterretning. Det vi påpeker er et parti som har gjennomført en prosess der respekt for andre i stor grad har vært fraværende og at man i sluttfasen velger å kjøre et sololøp i stedet for å involvere sine samarbeidspartnere. Kortstokken til Ap bør stokkes på nytt og jokeren kastes for å kunne spille med åpne kort. Det er som Eivind Brenna (V) sa i debatten på Fylkestinget. Når skal Ap si noe om hvorfor de ikke går inn for et treårig tilbud på Dombås?

Det triste er den ovenfra og ned holdningen som gjennomsyrer hele saken.  Det forventes respekt og politisk lederskap fra oss, vi forventer det samme fra dere. Når det tordnes fra talerstolen om at Norddalen er en krigssone og noen går til frontalangrep på tilskuere i salen sier det mye om holdninger og respekt hos enkelte i Ap. Å bli benevnt som en krigssone er en krigserklæring i seg selv og ja – vi kjemper for det vi mener å ha rett til! Hele prosessen tilsier at saken burde tas opp på nytt. Det vi i Lesja og Dovre sitter igjen med er ungdommer som dro forventningsfulle til Lillehammer, men ble vitner til hvor enkelt det er å slå hånden av dem med respektløse og arrogante uttalelser fra politikere som har svingt (parti) pisken langt hardere enn Zorro noen gang kunne drømt om å få til.

Bengt Fasteraune, ordfører og regionrådsleder

Mariann Skotte, vara fylkesstyret og Lesja Sp.