Meny
Bli medlem

FYLKESMANNEN HAR IKKE SETT LYSET!

Sist endret: 16.03.2017 #Akershus
Fylkesleder Morten Vollset lurer på hvorfor fylkesmannen i Akershus er så skråsikker på framtidas kommuner.

Fylkesmannen konkluderer i RB at vår region trenger større og færre kommuner. Det er meget spesielt at fylkesmannen har løsningen klar før kommunene selv har vurdert hva som gagner sine innbyggere. Sentralstyring, tvang og ovenfra og ned- holdning råder. Konklusjonen er klar på forhånd. H og FrP og til dels støttepartiene KrF og V har bestemt seg. Sammenslåinger og størst mulig enheter er løsningen på det meste. Men ingen klarer å svare på hva denne reformen skal løse!

Akershus trenger ikke en politikk som ytterligere forsterker presset på infrastruktur, miljø, naturressurser og matjord, slik Fylkesmannen og H, FrP, V og KrF ønsker.

Senterpartiet fører en politikk som bidrar til å spre veksten og ta hele landet i bruk. Det er nødvendig for at vi i framtida kan levere gode velferdstilbud som skole og eldreomsorg til folk flest. Våre innbyggere ønsker ikke flere timer i kø, overfylte sykehjem eller nedbygging av det grønne Akershus. Sp ønsker å skape arbeidsplasser og gode lokalmiljø der folk allerede bor.

Vil fire Akershus-kommuner, slik Høyre ønsker, med en rasering av antall kommunepolitikere som resultat fortsatt bety at folk kan påvirke? Skal politikk bli et yrke for de få eller fortsatt preges av ombudsmenn som er ute i samfunnet og kjenner hvor skoen trykker? Blir det et bedre velferdstilbud i nærmiljøet eller vil vi oppleve at skole- og omsorgstilbud sentraliseres? Dette er viktige spørsmål å diskutere. Vi i Senterpartiet gleder oss til en god debatt om framtidas velferdstilbud. Men vi ønsker ikke å trekke konklusjonen på forhånd slik fylkesmannen gjør. Lokaldemokratiet må tas på alvor!